BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"baseball contract" — Słownik kolokacji angielskich

baseball contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball umowa
  1. baseball rzeczownik + contract rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The new baseball contract was signed on Dec. 14, 1988.

powered by  eTutor logo