"barely go" — Słownik kolokacji angielskich

barely go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie pójdź
  1. go czasownik + barely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Some of the products went barely beyond the test-marketing phase.

    Podobne kolokacje: