"band manager" — Słownik kolokacji angielskich

band manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierownik zespołu
  1. band rzeczownik + manager rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the late '80s he lived in Boston and worked as a band manager.

    Podobne kolokacje: