"baleful eye" — Słownik kolokacji angielskich

baleful eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgubne oko
  1. baleful przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    But at least I was able to think clearly now that the baleful eyes were off me.

    Podobne kolokacje: