"balanced picture" — Słownik kolokacji angielskich

balanced picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymywany w równowadze obraz
  1. balanced przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All we might have asked for, to go with those stunning film sequences, was a rather more balanced picture of what is happening.

powered by  eTutor logo