NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"back-to-school time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): back-to-school czas
  1. back-to-school przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's back-to-school time at Staples," shouts an exultant announcer.

    Podobne kolokacje: