"back-to-school season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): back-to-school pora roku
  1. back-to-school przymiotnik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Solo has made no offers for that year's back-to-school season to gain new customers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo