ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"awfully funny" — Słownik kolokacji angielskich

awfully funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strasznie zabawny
  1. awfully przysłówek + funny przymiotnik
    Luźna kolokacja

    If god is standing behind the Earth, he has an awfully funny looking body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo