"award-winning book" — Słownik kolokacji angielskich

award-winning book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrodzona książka
  1. award-winning przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her award-winning books for children include picture books, short story collections and novels.

    Podobne kolokacje:

podobne do "award-winning book" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "award-winning book" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik