"autobiographical book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): autobiograficzna książka
  1. autobiographical przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1977 to 1980 he wrote a series of autobiographical books.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo