"authorize intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zezwól na interwencję
  1. authorize czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the United Nations today, France pushed the Security Council for a resolution that would authorize intervention in eastern Zaire, but the United States and Britain were hesitant.

    Podobne kolokacje: