"authorize the use" — Słownik kolokacji angielskich

authorize the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zezwól na wykorzystanie
  1. authorize czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Others built the structure but he authorized the use of his name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo