"audio book" — Słownik kolokacji angielskich

audio book kolokacja
  1. audio przymiotnik + book rzeczownik = książka dźwiękowa
    Bardzo silna kolokacja

    I actually listen to the audio books in the car to and from work.

    Podobne kolokacje: