"attractive picture" — Słownik kolokacji angielskich

attractive picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atrakcyjny obraz
  1. attractive przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, there are several other designs that can make very attractive pictures, as you will see in the rest of the book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo