"attractive woman" — Słownik kolokacji angielskich

attractive woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atrakcyjna kobieta
  1. attractive przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was far and away the most attractive woman in the room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo