"attractive design" — Słownik kolokacji angielskich

attractive design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): atrakcyjny projekt
  1. attractive przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But perhaps they could be made into a more attractive design.

powered by  eTutor logo