"at one's account" — Słownik kolokacji angielskich

at one's account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś konto
  1. at przyimek + account rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Wearily rubbing his forehead, the duke nodded at Jeremy's account.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo