BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"association called" — Słownik kolokacji angielskich

association called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stowarzyszenie zwołało
  1. call czasownik + association rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But two years ago the Bishops' Conference created an association called "Beliefs and Liberties."

powered by  eTutor logo