"ascent stage" — Słownik kolokacji angielskich

ascent stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): unoszenie się etap
  1. ascent rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ascent stage eventually crashed into the lunar surface nearly a year after the mission.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo