"artfully designed" — Słownik kolokacji angielskich

artfully designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomysłowo zaprojektowany
  1. design czasownik + artfully przysłówek
    Luźna kolokacja

    In short, copy protection is built in, but it's artfully designed.

powered by  eTutor logo