"arouse in" — Słownik kolokacji angielskich

arouse in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudzać w
  1. arouse czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The thought aroused questions in the mind of the American.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo