"arouse from" — Słownik kolokacji angielskich

arouse from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudzać z
  1. arouse czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The story, however, aroused similar interests from more than one company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo