"arouse among" — Słownik kolokacji angielskich

arouse among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudzać wśród
  1. arouse czasownik + among przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    His work also aroused interest especially among the new Christians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo