"arouse expectations" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arouse expectations" po angielsku

"arouse expectations" — Słownik kolokacji angielskich

arouse expectations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzbudź oczekiwania
  1. arouse czasownik + expectation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although the novel aroused great expectations, it was never finished.