BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"architectural prize" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczna nagroda
  1. architectural przymiotnik + prize rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nobody knows for sure which one of Newport's master craftsmen made this stately architectural prize, the only one in private hands.

powered by  eTutor logo