"appropriate remedy" — Słownik kolokacji angielskich

appropriate remedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiednie lekarstwo
  1. appropriate przymiotnik + remedy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If a company's management hasn't done right by its shareholders, takeovers are an appropriate remedy.