"approach recognizes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście rozpoznaje
  1. approach rzeczownik + recognize czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The approach recognises that the clerks who will eventually use the system ought to have a major design role.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo