"approach needs" — Słownik kolokacji angielskich

approach needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście potrzebuje
  1. approach rzeczownik + need czasownik
    Luźna kolokacja

    In fact, the two approaches need each other; neither can stand alone.

    Podobne kolokacje: