"approach lacks" — Słownik kolokacji angielskich

approach lacks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): braki podejścia
  1. approach rzeczownik + lack czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That approach however lacks the guidance which teachers in the classroom can provide.

    Podobne kolokacje: