NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"approach facilitates" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście ułatwia
  1. approach rzeczownik + facilitate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While that "approach would facilitate more subscriber choice, it would require additional technology and customer service," the report said.

    Podobne kolokacje: