ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"approach describes" — Słownik kolokacji angielskich

approach describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście opisuje
  1. approach rzeczownik + describe czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it is far more disheartening to see this approach described uncritically as "successful" solely on the basis of standardized test scores.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo