"approach contrasts" — Słownik kolokacji angielskich

approach contrasts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście kontrastuje
  1. approach rzeczownik + contrast czasownik
    Luźna kolokacja

    He believed this approach contrasted with the turbulent events depicted, allowing audiences to better take in the action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo