"approach consists" — Słownik kolokacji angielskich

approach consists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejście składa się
  1. approach rzeczownik + consist czasownik
    Luźna kolokacja

    Perhaps a new approach should consist of fighting bullets with books, and body bags with real job training.

    Podobne kolokacje: