"apply to words" — Słownik kolokacji angielskich

apply to words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastosuj do słów
  1. apply czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The same principle applies to words like fire, directing our attention to situations that may immediately require it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo