"appeared together" — Słownik kolokacji angielskich

appeared together kolokacja
Popularniejsza odmiana: appear together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawić się razem
  1. appear czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The entire group has never appeared together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo