"appear together" — Słownik kolokacji angielskich

appear together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojaw się razem
  1. appear czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The entire group has never appeared together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo