"annual convention" — Słownik kolokacji angielskich

annual convention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doroczny zjazd
  1. annual przymiotnik + convention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also put together the association's first annual convention, in Washington a year ago.

powered by  eTutor logo