"announced to be released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznajmiony zwolniony
  1. announce czasownik + release czasownik
    Luźna kolokacja

    Season 3 was announced to be released on September 11, 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo