PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"anguished word" — Słownik kolokacji angielskich

anguished word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udręczone słowo
  1. anguished przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Early in the trial, prosecutors played for the jury a tape of Adams's anguished words to a 911 dispatcher as she lay bleeding in her car.

    Podobne kolokacje: