PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"anger officials" — Słownik kolokacji angielskich

anger officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnicy gniewu
  1. anger czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These attempts were very successful which greatly angered Swedish officials through time.