"ancient time" — Słownik kolokacji angielskich

ancient time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytny czas
  1. ancient przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The kids are still learning a little bit about how we did things in ancient times.

    Podobne kolokacje: