"amusing book" — Słownik kolokacji angielskich

amusing book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozśmieszając książkę
  1. amusing przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You'll find the answers and many more acid quotes in this amusing book available from leading book stores.

    Podobne kolokacje: