"amount about" — Słownik kolokacji angielskich

amount about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilość około
  1. amount czasownik + about przyimek
    Silna kolokacja

    So total general government income amounted to about £180,000 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo