"amount in" — Słownik kolokacji angielskich

amount in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ilość w
  1. amount czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    This amounted to eight million men in a little more than a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo