"altogether clear" — Słownik kolokacji angielskich

altogether clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkiem czysty
  1. altogether przysłówek + clear przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The history of this proposition is not altogether clear.

    Podobne kolokacje: