"altered spelling" — Słownik kolokacji angielskich

altered spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmieniona pisownia
  1. altered przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Devaughn is an altered spelling of Irish surname Devine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo