"along with officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wraz z urzędnikami
  1. along przyimek + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is they, along with other local officials, on whom falls most of the burden for rebuilding and expanding the facilities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo