"allow to design" — Słownik kolokacji angielskich

allow to design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól do projektu
  1. allow czasownik + design czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    New College is a program that allows students to design their own academic pathway to a degree.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo