"allegedly lie" — Słownik kolokacji angielskich

allegedly lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzekomo skłam
  1. lie czasownik + allegedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Three other clinic employees were indicted on perjury charges, he said, for allegedly lying to the grand jury investigating the case.

    Podobne kolokacje: