BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"allegation of misconduct" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zarzut złego postępowania
  1. misconduct rzeczownik + allegation rzeczownik
    Silna kolokacja

    "We needed to point out what good practice was in handling allegations of misconduct," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo